Αιτήσεις - Έντυπα PhD

Εδώ θα βρείτε διάφορα έντυπα και αιτήσεις σε μορφή PDF που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά για τη διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων στη Γραμματεία του Τμήματος

 

Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τel.: - 210-920 1431 Mrs Konidi Niki, 
  Undergraduate students affairs
 - 210-920 1428 Mrs Thedorou Vasiliki,
  Postgraduate student affairs
 - 210-920 1064 Karalis Dimitris, 
  Executive secretary

 

Student services hours at the Secretariat [2nd floor of the old building]: every Tuesday 10:00 - 13:00

For certifications, letters of confirmation etc., students are assisted by the Student Services Centre in the quadrangle of the New Building, which operates daily from 9:30 – 13:30